คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารในกลุ่มบริษัท เข้าร่วมแถลงผลประกอบการของบริษัท ประจำรอบปี 2562

คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารในกลุ่มบริษัท เข้าร่วมแถลงผลประกอบการของบริษัท ประจำรอบปี 2562 ในงาน “ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย