รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เข้าร่วมแถลงผลประกอบการของบริษัท ประจำไตรมาสที่ 1 / 2563

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุลรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เข้าร่วมแถลงผลประกอบการของบริษัท ประจำไตรมาสที่ 1 / 2563 ในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) ณ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดยผ่านระบบVDO Conference