รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 98,983,125 15.53
2. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 63,737,000 10.00
3. บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 45,000,000 7.06
4. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 45,000,000 7.06
5. บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 45,000,000 7.06
6. บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 45,000,000 7.06
7. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 31,500,000 4.94
8. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด 16,000,000 2.51
9. บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด 12,750,000 2.00
10. บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด 12,750,000 2.00