รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 143,983,125 22.59
2. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 60,537,000 9.50
3. บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 45,000,000 7.06
4. บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 45,000,000 7.06
5. บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 45,000,000 7.06
6. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 31,500,000 4.94
7. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด 16,000,000 2.51
8. บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด 12,750,000 2.00
9. บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด 12,750,000 2.00
10. บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด 12,750,000 2.00