BAFS

ปรับปรุงเมื่อ: 14 พ.ค. 2564 16:38

24.70
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-0.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
508,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
12,509,430
วันก่อนหน้า
24.80
ราคาเปิด
25.25
ต่ำสุด - สูงสุด
24.40 - 25.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
24.40 - 25.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
18.60 - 29.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
24.60 / 10,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
24.70 / 19,000