BAFS

ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธ.ค. 2562 16:37

29.25
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.25 (0.86%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
216,300
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
6,269,050
วันก่อนหน้า
29.00
ราคาเปิด
28.50
ต่ำสุด - สูงสุด
28.50 - 29.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
28.50 - 29.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
27.00 - 37.75
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
29.00 / 1,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
29.25 / 36,300