BAFS

ปรับปรุงเมื่อ: 21 มิ.ย. 2564 16:36

28.25
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.25 (-0.88%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,127,900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
31,558,175
วันก่อนหน้า
28.50
ราคาเปิด
28.25
ต่ำสุด - สูงสุด
27.75 - 28.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
27.75 - 28.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
18.60 - 29.75
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
28.00 / 2,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
28.25 / 8,200