BAFS

ปรับปรุงเมื่อ: 25 ม.ค. 2565 16:35

26.50
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.50 (-1.85%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
632,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
16,848,950
วันก่อนหน้า
27.00
ราคาเปิด
27.25
ต่ำสุด - สูงสุด
26.25 - 27.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
26.25 - 27.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
23.30 - 31.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
26.50 / 55,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
26.75 / 20,600