BAFS

ปรับปรุงเมื่อ: 18 ต.ค. 2564 11:40

29.50
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.25 (0.85%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
128,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
3,763,850
วันก่อนหน้า
29.25
ราคาเปิด
29.50
ต่ำสุด - สูงสุด
29.25 - 29.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
29.25 - 29.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
18.60 - 31.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
29.25 / 41,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
29.50 / 162,500