BAFS

ปรับปรุงเมื่อ: 19 ก.ค. 2562 16:36

36.25
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.25 (-0.68%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
317,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
11,514,725
วันก่อนหน้า
36.50
ราคาเปิด
36.50
ต่ำสุด - สูงสุด
36.25 - 36.75
ช่วงราคาระหว่างวัน
36.25 - 36.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
31.50 - 37.75
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
36.00 / 31,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
36.25 / 14,600