แผนกสื่อสารองค์กรร่วมกับแผนกความปลอดภัย จัดกิจกรรมแจกน้ำคลายร้อน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

แผนกสื่อสารองค์กรร่วมกับแผนกความปลอดภัย จัดกิจกรรมแจกน้ำคลายร้อน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยคุณประกอบเกียรติ นินนาทกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยหม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และคณะผู้บริหารบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าให้โอวาทและเข้าพบปะพนักงานฝ่ายปฏิบัติการเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ สถานีบริการเติมน้ำมันสุวรรณภูมิ