กลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพเข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระพรหม พิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพล แด่สมเด็จพระวันรัตและพระสงฆ์ จำนวน 8 รูปจากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพเข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระพรหม พิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพล แด่สมเด็จพระวันรัตและพระสงฆ์ จำนวน 8 รูปจากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งบริษัท เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 1 สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง