บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกองทัพอากาศ สนับสนุนโครงการช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่เขตดอนเมือง

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่เขตดอนเมือง โดยเข้าแจกน้ำและอาหารกลางวันแก่ประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ร่วมกับกองทัพอากาศ นำโดยเจ้ากรมกิจการพลเรือน พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)