นายจักรี เทพเกษตรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยาน พร้อมคณะทำงานจัดทำเอกสารประกวดสถานประกอบการดีเด่น เข้าร่วมงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2018


นายจักรี เทพเกษตรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันอากาศยาน พร้อมคณะทำงานจัดทำเอกสารประกวดสถานประกอบการดีเด่น เข้าร่วมงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2018 เพื่อรับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปีที่ 10 ติดต่อกัน (แพลทินัม) พื้นที่สถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ จากนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี