คณะทำงานชมรมจิตอาสาสร้างวินัย และวัฒนธรรมความปลอดภัย ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ พื้นที่สถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมใจ “BAFS ใส่ใจกับ FOD ในเขตการบิน”

คณะทำงานชมรมจิตอาสาสร้างวินัย และวัฒนธรรมความปลอดภัย ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ พื้นที่สถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมใจ “BAFS ใส่ใจกับ FOD ในเขตการบิน” วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ