คณะผู้บริหารร่วมเป็นประธานเปิดงานวันวัฒนธรรมความปลอดภัยประจำปี 2561

แผนกความปลอดภัยโดยคณะกรรมการความปลอดภัย ร่วมด้วย คณะทำงานค่านิยมองค์การ คณะทำงานลดโลกร้อน คณะทำงานความยั่งยืน แผนกบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร และแผนกทรัพยากรบุคคล ฝ่าย AZ DZ RZ TZ ร่วมจัดงานโดยมีคุณประกอบเกียรติ นินนาทกรรมการผู้จัดการและคุณเสาวภาคย์ จึงพัฒนาพงษ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารร่วมเป็นประธานเปิดงานวันวัฒนธรรมความปลอดภัยประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00-13.00น. ณ ห้องวายุภักษุ6 โรงแรมเซนทรา บายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ