บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 โดยมี คุณ ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล รองกรรมการผู้จัดการและคุณสุวัฒน์ชัย พัชรแสงทอง ผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน พร้อมคณะภิกษุ จากวัดหัวคู้ เขตลาดกระบัง จำนวน 6 รูปเข้าร่วมอบรมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิ