คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานทั้ง 3 พื้นที่ เข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานทั้ง 3 พื้นที่ เข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา