BAFS ร่วมจัดงาน "หลักสูตรการจัดการความรู้และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน"

แผนกพัฒนาบุคลากร ร่วมกับแผนกกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแผนกความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมจัดงาน “หลักสูตรการจัดการความรู้และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานทั้งองค์กร โดยมีคุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้จัดการบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าเป็นประธานเปิดงานรุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 (หลักสูตรทั้งหมด 5 รุ่น 11-15 กุมภาพันธ์ 2562) ณ The Hall Bangkok ถนนวิภาวดีรังสิต