บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมอบรมดับเพลิงชุมชนขั้นพื้นฐาน ชุมชนรบสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมอบรมดับเพลิงชุมชนขั้นพื้นฐาน ชุมชนรบสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง สำหรับชุมชนประชากร 3 และชุมชนร่มไทรงามพัฒนา เพื่อให้ความรู้ภาคทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ภาคปฏิบัติการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การฝึกการดับเพลิงโดยทีมวิทยากรหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยประจำบริษัทพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ชุมชนประชากร 3