BAFS จับมือ BCP ส่งเสริม SAF มุ่งเป้าหมาย Net Zero 2050
BAFS จับมือ BCP ส่งเสริม SAF มุ่งเป้าหมาย Net Zero 2050
Read More
BAFS-มิตรผล ร่วมดันไทย ศูนย์ผลิตน้ำมันชีวภาพอากาศยาน
BAFS-มิตรผล ร่วมดันไทย ศูนย์ผลิตน้ำมันชีวภาพอากาศยาน
Read More
BAFS GROUP มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564
BAFS GROUP มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564
Read More
BAFS เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดภายใต้หัวข้อ 'รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจต้านคอร์รัปชัน' เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ผ่านระบบ Zoom
BAFS เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดภายใต้หัวข้อ 'รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจต้านคอร์รัปชัน' เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ผ่านระบบ Zoom
Read More
FPT เปิดใช้ระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ บางปะอิน-นครลำปาง เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเเละเป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม
FPT เปิดใช้ระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ บางปะอิน-นครลำปาง เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเเละเป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม
Read More
BAFS รับรางวัลอาคารลดคาร์บอนของอาคารสำนักงาน
BAFS รับรางวัลอาคารลดคาร์บอนของอาคารสำนักงาน
Read More
BAFS รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนปี 2564 Sustainability Disclosure Award 2021
BAFS รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนปี 2564 Sustainability Disclosure Award 2021
Read More
บริษัทได้จัดบรรยายในหัวข้อ 'บทบาทกรรมการต่อการต่อต้านคอร์รัปชั่นในยุค Digital Disruption'
บริษัทได้จัดบรรยายในหัวข้อ 'บทบาทกรรมการต่อการต่อต้านคอร์รัปชั่นในยุค Digital Disruption'
Read More
BAFS ได้จัดสัมมนา 'จรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจและกรอบความยั่งยืน ประจำปี 2564'
BAFS ได้จัดสัมมนา 'จรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจและกรอบความยั่งยืน ประจำปี 2564'
Read More
การจัดสัมมนา 'จรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจและกรอบความยั่งยืน ประจำปี 2563'
การจัดสัมมนา 'จรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจและกรอบความยั่งยืน ประจำปี 2563'
Read More
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
Read More
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมฝ่ายบริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2563
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมฝ่ายบริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2563
Read More
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมฝ่ายบริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2563
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมฝ่ายบริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2563
Read More
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เข้าร่วมแถลงผลประกอบการของบริษัท ประจำไตรมาสที่ 1 / 2563
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เข้าร่วมแถลงผลประกอบการของบริษัท ประจำไตรมาสที่ 1 / 2563
Read More
คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารในกลุ่มบริษัท เข้าร่วมแถลงผลประกอบการของบริษัท ประจำรอบปี 2562
คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารในกลุ่มบริษัท เข้าร่วมแถลงผลประกอบการของบริษัท ประจำรอบปี 2562
Read More
คณะผู้บริหาร บริษัทบริการเชื้อพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ร่วมพิธีตอกไม้มงคลและยกเสาเอกในโครงการก่อสร้างสถานี บริการน้ำมันอากาศยานดอนเมือง
คณะผู้บริหาร บริษัทบริการเชื้อพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ร่วมพิธีตอกไม้มงคลและยกเสาเอกในโครงการก่อสร้างสถานี บริการน้ำมันอากาศยานดอนเมือง
Read More
คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เข้าร่วมการนำเสนองาน (Road Show) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ เข้าร่วมการนำเสนองาน (Road Show) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Read More
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานแถลงข่าวในโอกาสที่บริษัทร่วมให้การสนับสนุน การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Gentlemen Run 2020
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานแถลงข่าวในโอกาสที่บริษัทร่วมให้การสนับสนุน การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Gentlemen Run 2020
Read More
คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) รับรางวัล Sustainability Disclosure award รางวัลเกียรติคุณประจำปี 2562
คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) รับรางวัล Sustainability Disclosure award รางวัลเกียรติคุณประจำปี 2562
Read More
กลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นสำคัญขององค์กร ประจำปี 2562
กลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นสำคัญขององค์กร ประจำปี 2562
Read More