BAFS เติมเต็ม...อาสาพาน้องเที่ยวทัศนศึกษาปลูกฝังร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
Corporate Activity
BAFS เติมเต็ม...อาสาพาน้องเที่ยวทัศนศึกษาปลูกฝังร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
Read More
บาฟส์ ซ้อมแผนปฏิบัติการณ์ฉุกเฉิน (Full Scale) ประจำปี 2566
Safety Activity
บาฟส์ ซ้อมแผนปฏิบัติการณ์ฉุกเฉิน (Full Scale) ประจำปี 2566
Read More
PureChar ถ่านชีวมวลบำรุงดิน โดย BAFS Innovation Development (BID) ร่วมออกบูธในงานบ้านและสวน Living Festival 2023
Corporate Activity
PureChar ถ่านชีวมวลบำรุงดิน โดย BAFS Innovation Development (BID) ร่วมออกบูธในงานบ้านและสวน Living Festival 2023
Read More
BAFS ตามหาคนรุ่นใหม่ไฟแรงมาร่วมงานกับเรา กับ BAFS Group On tour
Corporate Activity
BAFS ตามหาคนรุ่นใหม่ไฟแรงมาร่วมงานกับเรา กับ BAFS Group On tour
Read More
BAFS รับรางวัลหนึ่งใน 15 องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO)
Green Activity
BAFS รับรางวัลหนึ่งใน 15 องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO)
Read More
BAFS HOMECOMING PARTY  "เพราะคิดถึง...จึงชวนมาหา"
Corporate Activity
BAFS HOMECOMING PARTY "เพราะคิดถึง...จึงชวนมาหา"
Read More
BAFS จัดอบรมอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2566
Corporate Activity
BAFS จัดอบรมอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2566
Read More
BAFS จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2566 “การปรับปรุงลดการใช้พลังงานภายในบ้านเรือนพนักงาน”
Corporate Activity
BAFS จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2566 “การปรับปรุงลดการใช้พลังงานภายในบ้านเรือนพนักงาน”
Read More
BAFS GROUP ร่วมส่งเสียงถึงรัฐบาลใหม่ แสดงพลังคนไทยต่อต้านคอร์รัปชัน ใน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566”
Corporate Activity
BAFS GROUP ร่วมส่งเสียงถึงรัฐบาลใหม่ แสดงพลังคนไทยต่อต้านคอร์รัปชัน ใน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566”
Read More
BAFS Group  รวมพลังจิตอาสา เก็บขยะป่าชายเลน  กับกิจกรรม “เติมเต็มโลก เติมเต็มชีวิต” ครั้งที่ 2
Corporate Activity
BAFS Group รวมพลังจิตอาสา เก็บขยะป่าชายเลน กับกิจกรรม “เติมเต็มโลก เติมเต็มชีวิต” ครั้งที่ 2
Read More
BAFS Group จัดกิจกรรม “Halftime Talk | Now or Never”
Corporate Activity
BAFS Group จัดกิจกรรม “Halftime Talk | Now or Never”
Read More
BAFS Training Center จัดกิจกรรม แบ่งปันความรู้หัวข้อ “ทักษะการเป็นวิทยากรภายใน(Train the Trainer)
Training Center Activity
BAFS Training Center จัดกิจกรรม แบ่งปันความรู้หัวข้อ “ทักษะการเป็นวิทยากรภายใน(Train the Trainer)
Read More