มูลนิธิเติมใจเต็มสุข โดย BAFS Group จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใน "โครงการขอวันดีดี ให้น้อง ๆ"

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 มูลนิธิเติมใจเต็มสุข โดย BAFS Group จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใน "โครงการขอวันดีดี ให้น้อง ๆ" โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงค์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานมูลนิธิเติมใจเต็มสุขพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิ ร่วมเป็นประรานในการมอบทุนการศึกษาจำนวน 6 ทุน ให้แก่น้อง ๆ นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นจำนวนทุนละ 35,000 บาท ณ BAFS Grand Hall อาคาร 9 สถานีจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมืองและได้พาน้อง ๆ นักศึกษาทุนระดับอุดมศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะนอกริ้วมหาวิทยาลัย สร้างแรงบันดาลใจที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของน้อง ๆ รวมถึงสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติต่อไป