BAFS จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัทพร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท บาฟส์ กรุ๊ป เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยเป็นการประชุม Onsite เต็มรูปแบบ ณ ห้องประชุม 109(B) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์