บาฟส์ ซ้อมแผนปฏิบัติการณ์ฉุกเฉิน (Full Scale) ประจำปี 2566

BAFS ซ้อมแผนปฏิบัติการณ์ฉุกเฉินเต็มรูปแบบ (Full Scale) ประจำปี 2566 กรณีเกิดน้ำมันรั่วไหล ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง โดยเป็นการฝึกซ้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทีมดับเพลิง กู้ภัย และสำนักงานเขตดอนเมือง

เพื่อรับมือและควบคุมสถานการณ์ มุ่งเน้นการตอบสนอง และลดความรุนแรงของสถานการณ์ สร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน ชุมชนและสังคม

การฝึกซ้อมนี้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด