BAFS จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทพร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท บาฟส์ กรุ๊ป เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยเป็นการประชุม Onsite (เต็มรูปแบบ) ณ ห้องประชุม 109(B) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์