BAFS เปิดตัวหนังสือ "THE UPLIFT...บินให้สูงขึ้น" ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่28

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาหัวข้อ “40 ปี แห่งการเติมเต็ม” พร้อมเปิดตัวหนังสือ “THE UPLIFT…บินให้สูงขึ้น” บอกเล่าเรื่องราวแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจของบาฟส์ตลอด 40 ปี สานต่อภารกิจแห่งการเติมเต็ม ณ เวทีกลาง ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28

โดยรายได้จากการขายหนังสือทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ “มูลนิธิ เติมใจเต็มสุข”