BAFS ร่วมงาน Bangchak Group Greenovative Forum ครั้งที่ 13

ในหัวข้อ “Regenerative Fuels: Sustainable Mobility” เชื้อเพลิงอนาคตที่จะตอบโจทย์การเดินทางอย่างยั่งยืน

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน ) ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ“Pioneering Sustainable Aerospace: พลิกโฉมน่านฟ้า สู่การบินยั่งยืน”ร่วมกับตัวแทนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน อินฟลูเอนเซอร์สายกรีนเป็นตัวแทนนักท่องเที่ยว นักเดินทาง เพื่อสะท้อนมุมมองของภาคส่วนต่าง ๆ

โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel) หรือ SAF ให้เป็นเรื่องที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และหาแนวทางการใช้น้ำมันอากาศยานเชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuels) ที่เกิดประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์สำหรับการเดินทางและขนส่งอย่างยั่งยืน