โครงการต้นแบบการบริหารจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ ปี 2566
กิจกรรมสีเขียว
โครงการต้นแบบการบริหารจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ ปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
สังเกตการณ์กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ T-VER แม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ บริษัทในกลุ่ม ปตท.
กิจกรรมสีเขียว
สังเกตการณ์กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ T-VER แม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ บริษัทในกลุ่ม ปตท.
อ่านเพิ่มเติม
โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
กิจกรรมสีเขียว
โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
อ่านเพิ่มเติม
BAFS แสดงเจตนารมณ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ กับโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯและองค์กรชั้นนำ 14 แห่ง
กิจกรรมสีเขียว
BAFS แสดงเจตนารมณ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ กับโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯและองค์กรชั้นนำ 14 แห่ง
อ่านเพิ่มเติม
BAFS GROUP จัดกิจกรรม “GROUP DAY 40th Anniversary” ช่วงเวลาแห่งความสุขส่งท้ายปี
กิจกรรมบริษัท
BAFS GROUP จัดกิจกรรม “GROUP DAY 40th Anniversary” ช่วงเวลาแห่งความสุขส่งท้ายปี
อ่านเพิ่มเติม
BAFS Town Hall Meeting ส่งท้ายปี 2566
กิจกรรมบริษัท
BAFS Town Hall Meeting ส่งท้ายปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
BAFS จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทของกรรมการบริษัทกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในศตวรรษที่ 21"
กิจกรรมบริษัท
BAFS จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทของกรรมการบริษัทกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในศตวรรษที่ 21"
อ่านเพิ่มเติม
BAFS GROUP ต้อนรับคณะดูงานจากหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน (ก.พ.ร.1) รุ่นที่ 9
กิจกรรมบริษัท
BAFS GROUP ต้อนรับคณะดูงานจากหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน (ก.พ.ร.1) รุ่นที่ 9
อ่านเพิ่มเติม
BAFS GROUP ร่วมกิจกรรม “รถจักรไอน้ำเที่ยวเมืองแปดริ้ว”
กิจกรรมบริษัท
BAFS GROUP ร่วมกิจกรรม “รถจักรไอน้ำเที่ยวเมืองแปดริ้ว”
อ่านเพิ่มเติม
BAFS GROUP ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 และมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมพิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวหอมมะลิเมล็ดพันธ์ุพระราชธาน ประจำปี 2566 พื้นที่คลังน้ำมันพิจิตร
กิจกรรมบริษัท
BAFS GROUP ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 และมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมพิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวหอมมะลิเมล็ดพันธ์ุพระราชธาน ประจำปี 2566 พื้นที่คลังน้ำมันพิจิตร
อ่านเพิ่มเติม
BAFS ทำบุญบริษัท ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี
กิจกรรมบริษัท
BAFS ทำบุญบริษัท ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี
อ่านเพิ่มเติม
มูลนิธิเติมใจเต็มสุขกิจกรรมมอบทุนการศึกษาปี 2566
กิจกรรมของมูลนิธิ
มูลนิธิเติมใจเต็มสุขกิจกรรมมอบทุนการศึกษาปี 2566
อ่านเพิ่มเติม