บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2566
การแถลงผลการดำเนินงาน

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2566

เวลา 14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

เอกสารย้อนหลัง

การแถลงผลการดำเนินงาน

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2566

เวลา 14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
การแถลงผลการดำเนินงาน

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2566

เวลา 14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 109 (B) ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
การแถลงผลการดำเนินงาน

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2565

เวลา 14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday