นโยบายเงินปันผล

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท

คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ไปที่ Factsheet

ไปที่ Factsheet