สำรวจการเดินทางของเรา

2564 ที่ผ่านมาเป็นปีแรกของการพัฒนากลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท โดยได้กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของทั้งกลุ่มบริษัท ภายใต้ปณิธานเดียวกัน คือ "เติมพลังก้าวหน้า นำพาโลกยั่งยืน" อันนำมาสู่วิสัยทีศน์ "เติมเต็มโลกด้วยธุรกิจที่ยั่งยืน” เพื่อมุ่งเน้นการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ้งแวดล้อม

เลื่อนเพื่อสำรวจ
2563
27 กุมภาพันธ์

คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ร่วมพิธีตอกไม้มงคลและยกเสาเอกในโครงการก่อสร้างสถานี บริการน้ำมันอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพ

2562
18 มกราคม

คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน Board of the Year จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)โดยได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งใน 10 บริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนไทย ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด 30,000ล้านบาท โดยผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเข้าสู่การสัมภาษณ์ เพื่อชิงรางวัล โดยประกาศผลในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ

28 กุมภาพันธ์

ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อม ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ้ป จำกัด ร่วมพิธีลงนามสัญญา “โครงการก่อสร้างสถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง”เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม1 สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองบริษัทร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม

27 มีนาคม

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และคุณเจริญ จารุไสลพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทและคณะผู้บริหารจากพันธมิตรทางธุรกิจ ข้าร่วมพิธีเปิดโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือระยะที่1 (บางปะอิน-กำแพงเพชร-พิจิตร) เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ คลังน้ำมันพิจิตร อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

24 พฤษภาคม

คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอ สำหรับสวมใส่เป็นเครื่องแบบเพื่อปฎิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง

17 มิถุนายน

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในระดับ Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2562 ด้วยการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล Environment, Social and Governance (ESG) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหน่วยงาน ESG Rating สถาบันไทยพัฒน์ซึ่งบริษัทได้รับการประกาศตั้งแต่ พ.ศ.2558 และเป็นปีที่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

17 กันยายน

คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และกรมธุรกิจพลังงานลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต

26 พฤศจิกายน

คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THIS) ประจำปี 2562 ซึ่งบริษัท ได้รับการประกาศเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2558 – 2562 ในงานประกาศผลและมอบรางวัล “SET Awards 2019” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์

11 ธันวาคม

คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Sustainability Disclosure award รางวัลเกียรติคุณประจำปี โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ จากการประเมินข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561
16 พฤษภาคม

ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท ยูนิเวฟ จำกัด โดยคุณคเณศ มีแก้ว เข้าเป็นผู้แทนลงนามในสัญญา เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม1 สถานีจัดเก็บน้ำมันอากาศยานดอนเมือง สำนักงานใหญ่

13 มิถุนายน

พิธีลงนามสัญญาร่วมทุนระหว่าง บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุลประธานกรรมการบริหารและบมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี หรือ PTG โดยคุณพิทักษ์ รัชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการลงนามจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท บีพีทีจี จำกัด (BPTG) เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร CW Tower กรุงเทพ

13 ตุลาคม

คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 หุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัลเมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7 ธันวาคม

บริษัทได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน “ประเภทรางวัล Outstanding” ประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) จากการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อมโดยสอดคล้องกับบริบทการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2560
2 กุมภาพันธ์

บาฟส์รับรางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000 – 30,000 ล้านบาทในงาน SET Awards 2016 โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

16 กุมภาพันธ์

บาฟส์รับรางวัลด้านความยั่งยืนในการประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อในหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment :THSI) ในงาน SET Sustainability Awards 2016 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เป็นแบบอย่าง และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน

28 มิถุนายน

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบประกาศนียบัตรการต่ออายุใบรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

2559
19 มกราคม

บาฟส์ขายหุ้น บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด(FPT) ให้กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ7 และ บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด ร้อยละ9.5 ทำให้บาฟส์ คงเหลือหุ้นอยู่ที่ ร้อยละ 75

14 พฤศจิกายน

BAFS ผ่านการตรวจประเมิน Surveillance & Upgrade ISO 9001:2015 และ Surveillance OHSAS 18001:2007 จาก BVC

15 ธันวาคม

ก่อตั้งบริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (BID)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ปรับปรุง ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการให้สิทธิและให้บริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยบาฟส์เป็นผู้ถือหุ้นที่สัดส่วน 100%

15 ธันวาคม 2559

บาฟส์รับรางวัลรายงานความยั่งยืน“ประเภทดีเด่น”

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน“ประเภทดีเด่น” การประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 ซึ่งจัดโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ESG) สู่ความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

2558
1 มีนาคม

BAFS เริ่มให้บริการน้ำมันอากาศยาน ณ สนามบินตราด

2557
16 มกราคม

มติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2557 ได้แต่งตั้ง คุณประกอบเกียรติ นินนาท ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ แทนหม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

1 กุมภาพันธ์

บริษัทเจ พี วัน แอสเซ็ท จำกัด ได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

31 กรกฎาคม

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ได้ครบวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนแรก

1 สิงหาคม

คุณประกอบเกียรติ นินนาท ได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

18 กันยายน

บาฟส์ได้รับรางวัลองค์กรที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ในหมวดทรัพยากรประจำปี 2557

16 ตุลาคม

บาฟส์ได้รับประกาศนียบัตรรับรองในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริต

2556
1 พฤษภาคม

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมผู้จัดการบริษัทบาฟส์และบริษัทในเครือ โดยมีหม่อมราชวงศ์ ศุภดิศ ดิศกุล เป็นประธานกรรมการบริหาร

10 ตุลาคม

บริษัทประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น มีผลบังคับใช้ 10 ต.ค.2556

2555
25 ธันวาคม

บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90.7 ของทุนจดทะเบียน

2554
31 ตุลาคม

บริษัทหยุดให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 เนื่องจากเกิดมหาอุทกภัยจนทำให้ท่าอากาศยานดอนเมืองปิดให้บริการ และกลับมาให้บริการได้ตามปกติในวันที่ 22 ธันวาคม 2554

22 ธันวาคม

บริษัทได้สนับสนุนการให้บริการแก่เที่ยวบินพิเศษเที่ยวบินแรกในเอเชียที่ทำการบินด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพ “Thai First Flight with Bio Fuel” เที่ยวบิน TG 8421 และ “Thai First Passenger Biofuel Flight in Asia” เที่ยวบิน TG 104

2549
19 มกราคม

บริษัทได้จัดพิธีเซ็นสัญญา User agreement กับบริษัทน้ำมัน 9 บริษัท และ 1 สายการบิน (AVIATION FUEL SERVICE AGREEMENT) เพื่อการใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

29 กรกฎาคม

บริษัท เข้าร่วมทดสอบสนามบินสุวรรณภูมิเที่ยวบินภายในประเทศและสายการบินแรกที่ให้บริการคือ ไทยแอร์เอเชีย

2548
7 ตุลาคม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดคลังน้ำมันบริษัท ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2547
17 มีนาคม

จัดตั้งบริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด (JP-One) เพื่อดำเนินการขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านระบบท่อส่งน้ำมันไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เส้นทางมักกะสัน – สุวรรณภูมิ

2546
26 สิงหาคม

บริษัทได้เข้าถือหุ้นใน บริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด หรือ TARCO ในอัตราร้อยละ 90

15 กันยายน

บริษัท ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บมจ. ช. การช่าง ก่อสร้างคลังน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21 พฤศจิกายน

บมจ. ท่าอากาศยานไทย คัดเลือกให้ผู้ประกอบการ 2 ราย คือ บาฟส์ และ The Joint Venture between ASIG Limited and Novatech Co., Ltd เป็นผู้ประกอบการเติมเชื้อเพลิงอากาศยานโดยทั้งสองบริษัทได้รับสิทธิให้ดำเนินการ 20 ปี

2545
19 มกราคม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 19 ม.ค. 2545

4 เมษายน

บริษัทได้นำหุ้นเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก

10 พฤศจิกายน

วันแรกที่บริษัทเริ่มให้บริการที่ ท่าอากาศยานสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2544
12 เมษายน

หม่อมราชวงศ์ ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการผู้จัดการ TARCO และนายกำธร ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริหารงาน บริษัท ช. การช่างจำกัด ลงนามสัญญาการก่อสร้าง ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ HYDRANT ที่ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณ Concourse F-G

2543
28 มีนาคม

วันแรกที่บริษัทเริ่มให้บริการที่ ท่าอากาศยานสุโขทัย

2539
27 พฤศจิกายน

บริษัท ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บทม.) และกลุ่มบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) จัดตั้งบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (Thai Aviation Refuelling Company Limited) เรียกโดยย่อว่า TARCO เพื่อให้บริการระบบส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant และกิจการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งที่ 2 โดยได้รับสิทธิให้ดำเนินการ 30 ปี

2538
28 กันยายน

วันที่ 28 กันยายน 2538 บาฟส์จึงได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 80 ล้านบาทเป็น 340 ล้านบาท ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทมหาชน ที่มีการบริหารและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแสดงความพร้อมที่จะยกระดับให้พัฒนาต่อไป สู่การเป็นบริษัทชั้นนำในวงการธุรกิจการบินอย่างแข็งแกร่ง

2536
1 มกราคม

บริษัทได้เข้าถือหุ้นจำนวน ร้อยละ 82.92 ในบริษัทบริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด (IPS) โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจการทั้งหมด และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 16.66

2535
ปี 2535

นับแต่ปี 2529 จนกระทั่งปี 2535 พนักงานของ IPS ได้ยืนหยัดทำงานร่วมกับบาฟส์อย่างเข้มแข็ง และเกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับบาฟส์มากขึ้น พนักงานของ IPS จึงเกิดเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบาฟส์อย่างเต็มตัวและได้มีการนำเสนอผ่านมายังบาฟส์เพื่อขอโอนสถานภาพพนักงานทั้งหมดของ IPS มาเป็นพนักงานของบาฟส์ ต่อมาได้มีการลงนามในสัญญาโอนถ่ายพนักงานขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2536 นับจากนั้น การทำงานของ 2 บริษัท ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสร้างสรรค์ระบบการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่ดีเยี่ยม ด้วยมาตรฐานสูงสุดในการให้บริการได้รวมเป็นบาฟส์เพียงหนึ่งเดียวโดยสมบูรณ์

2534
22 กรกฎาคม

บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 10 ใน บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT)ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี

2533
5 มิถุนายน

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ อนุมัติให้บริษัท เป็นแกนกลางในการดำเนินโครงการขนส่งน้ำมันอากาศยาน (บางจาก-ดอนเมือง)

2531
มิถุนายน

บริษัทว่าจ้างบริษัท DORSCH ให้ทำการสำรวจและศึกษาความเป็นได้ของโครงการขนส่งน้ำมันอากาศยาน (บางจาก-ดอนเมือง)

2529
รวมพลังพันธมิตรสู่ความเป็นหนึ่งเดียว (พ.ศ. 2529-2535)

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ (ดอนเมือง) ที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา มีความปลอดภัยสูงสุด และมาตราฐานสากล จึงเกิดบริษัทพันธมิตรที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับบาฟส์ให้ก้าวผ่านการทำงานช่วงแรกได้อย่างราบรื่น

รถ Dispenser คันแรกของบาฟส์ ปี 2529
11 มิถุนายน

บริษัทน้ำมันทั้ง 6 บริษัท ได้แก่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท โมบิล อินเตอร์เนชั่นเนล เอวิเอชั่น แอนด์ มารีน เซลล์ อิงค์ บริษัท เอลฟ์ เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดตั้งบริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด (IPS)

17 ตุลาคม

ภาพถ่ายมุมสูงบริเวณคลังเชื้อเพลิงดอนเมือง บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด

1 ตุลาคม

วันแรก ที่บริษัทเปิดให้บริการรับน้ำมันอากาศยานจากรถบรรทุกน้ำมัน โดยมีผู้ใช้บริการ 6 ราย ได้แก่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด บริษัท เอลฟ์ เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โมบิล อินเตอร์เนชั่นแนล อาวิเอชั่น แอนด์ มารีน เซลล์ อิงค์ จำกัด บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งให้บริการเติมน้ำมันเครื่องบินเที่ยวบินแรก Gulf Air: GF155 (B747) จาก Manila ไป Baharain

2528
9 มกราคม

บริษัทลงนามในสัญญาก่อสร้างกับบริษัท ช.การช่าง จำกัด

10 กรกฎาคม

บริษัทได้จัดสร้างและส่งมอบคลังน้ำมันเก็บเชื้อเพลิงอากาศยานแห่งใหม่ ณ บริเวณท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ( บน. 6 ) ดอนเมือง ให้กับ กองทัพอากาศ เพื่อทดแทนคลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเดิม

2527
ปี พ.ศ. 2527

บริษัทประสานกับหน่วยงานราชการต่างๆในการก่อสร้างคลังน้ำมันอากาศยานดอนเมือง และการวางท่อระบบ Hydrant ที่ท่าอากาศยานยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) ซึ่งออกแบบโดย บริษัท เอลฟ์ ฝรั่งเศส

2526
เดินหน้าก่อตั้ง ท่ามกลางความท้าทาย (พ.ศ. 2524-2528)

ช่วงทศวรรษ 2520 เป็นช่วงที่การคมนาคมขนส่งทางอากาศยานของไทยขยายตัวอย่างมากเป็นประวัติการณ์ จากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการที่ประเทศไทยอยู่ในจุดศูนย์กลางและเป็นจุดเชื่อมต่อ (Hub) ของเส้นทางการบินภูมิภาค จึงทำให้ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ (ดอนเมือง) ในเวลานั้นจำเป็นต้องมีมาตรฐานการบริการระดับสากล ซึ่งภารกิจหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญคือ การปรับปรุงการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานให้มีความปลอดภัยได้มาตราฐานเทียบเท่าท่าอากาศยานนานาชาติทั่วโลก

22 พฤศจิกายน

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด หรือ บาฟส์ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินกิจการบริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ (ดอนเมือง)

20 ธันวาคม

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ เรืออากาศเอกอุดม กฤษณัมพก ผู้แทนจากบริษัทการบินไทยจำกัด ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท คนแรก พร้อมกับการแต่งตั้ง หม่อมราชวงศ์ ศุภดิศ ดิศกุล ผู้แทนจากบริษัทการบินไทยจำกัด ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนแรก

30 ธันวาคม

บาฟส์ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 80 ล้านบาท โดยมีบริษัท การบินไทย จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นหลัก และมีผู้ถือหุ้นอื่นๆ ประกอบไปด้วย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บริษัท โมบิล อินเตอร์เนชั่นเนล เอวิเอชั่น แอนด์ มารีน เซลล์ อิงค์ บริษัท เอลฟ์ เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

2524
ปี 2524

แปลนของระบบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูง ที่ทางบริษัท การบินไทย จำกัด นำเสนอกระทรวงคมนาคม เมื่อปี 2524