BAFS Town Hall Meeting ส่งท้ายปี 2566

ในครั้งนี้ได้มีการมอบรางวัล Uplift Trophy เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมที่สอดคล้องค่านิยมองค์กร (Core velue) GROUP จากการคัดเลือกโดยสมาชิกเพื่อนๆพนักงาน

ทีมผู้บริหารให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจและรู้คุณค่าของทุกคนในทีม เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ เป็นส่วนสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมที่ดี

ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ทุกคำและความเห็นมีค่าและเป็นแรงผลักดันที่สำคัญสำหรับการพัฒนาขององค์กร เรายินดีที่ได้มีทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการ "เติมเต็ม" องค์กรของเราไปด้วยกัน แล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในปีต่อไป